S I D A N S P O N S R A D A V

W R E C K S . S E

L.I.Bager

 

 Fartygstyp Hjulångare

 Byggd 1857-58 Lindholmens Verkstad, Göteborg

 Beställare Malmö Ångfartygsaktiebolag

 Material Järn

 Tonnage 26 Nyläster    110,5 dwt

 Djupg 2.4 meter

 Hemma Malmö

 Maskin 2-cyl compoundmaskin på 80 nom.hk

 Assurans Oassurerat

 Ägare Malmö Ångfartygsaktiebolag

 Befäl  L. A. Mattson

 Besätt  31 man omkom varav 10 när livbåten kantrade

 Förlist 1875-10-03

 På resa Lübeck – Köpenhamn – Malmö

 Plats  Kämpingebukten SO Falsterbo

 Orsak Brand i lasten, (Bensin)

 Last  Bensinlast i damejanner, talg, post samt cirka 20 passagerare

 

Foto: Malmö Museum.

Ritningar: Sjöhistoriska.

S I D A N Ä R S P O N S R A D A V